Bomen

Bomen I

Velhorst, gouache, 110 x 130 cm

Bomen II

Zutphen, acryl, 70 x 50 cm